O título constitutivo da propriedade horizontal só pode ser alterado por escritura pública ou por documento particular autenticado, havendo acordo de todos os condóminos.

Voltar
Icon chat bubble